Splošni pogoji poslovanja

1. Področje uporabe

Splošni pogoji poslovanja za prevoz se uporabljajo za rezervacije potovanj in prevoza potnikov v okviru avtobusne mreže, ki jo upravlja podjetje TripstAir Imer Ademi s.p., v nadaljevanju TripstAir.
Vozila se uporabljajo za namene prevoza potnikov.

2. Pogodbena stranka

Pogodbena stranka za rezervacije potovanj (prodajalec vozovnic) je podjetje TripstAir Imer Ademi s.p., Kolodvorska ulica 20, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Če so v izjemnih primerih prevozniki sodelujoči partnerji, se zanje uporabljajo izključno njihovi pogoji poslovanja. Sodelujoči partnerji ne izvajajo prevoza potnikov pod blagovno znamko TripstAir.

3. Pravica do prevoza

3.1 Pravica do prevoza obstaja v primeru, da je bila sklenjena pogodba o prevozu – opravljena rezervacija.
3.2 Potrdilo o rezervaciji (glej točko 5.1) potniku omogoča eno vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši ali predčasni izstop na podlagi zakonskih določil ni dovoljen.
3.3 V primeru rezervacije ob vstopu v vozilo, obstaja obveznost prevoza samo, če je v vozilu dovolj prostih sedežev za celotno potovanje.

4. Komercialna uporaba spletnega portala

4.1 Spletnih strani podjetja TripstAir, ni dovoljeno uporabljati za neosebne ali komercialne namene.

5. Vozovnice, stroški prevoza

5.1 Navedeni stroški prevoza morajo biti plačani v zameno za prevoz. V ta namen podjetje TripstAir, izdaja vozovnice. Vozovnico predstavlja potrditev rezervacije, ki je lahko natisnjena ali prikazana v elektronski obliki (datoteki PDF), in veljavni osebni dokument s fotografijo. V primeru rezervacije na vozilu velja ročno napisano ali natisnjeno potrdilo o plačilu hkrati kot račun in potrdilo o rezervaciji. Vse potrditve rezervacije so izdane za potovanje, ki je bilo izbrano v postopku rezervacije in dodeljeno določenemu posamezniku. Med postopkom rezervacije morata biti navedena ime in priimek potnika in po potrebi datum rojstva. Ime potnika se primerja s posodobljenim seznamom rezervacij, da se ugotovi, ali obstaja upravičena pravica do prevoza.
5.2 Potnik mora izvesti postopek rezervacije pred odhodom. Vstop v prostor za potnike v vozilu je dovoljen le z veljavnim potrdilom o rezervaciji.
5.2.1 Potovanja lahko rezerviraš na spletni strani TripstAir, v prodajnih agencijah, na samih avtobusih (po standardni ceni) in na nekaterih avtobusnih postajah z lastnim osebjem. Rezervacija na vozilu samem je mogoča samo, če je v vozilu dovolj prostih sedežev za celotno potovanje. Zato je priporočljiv vnaprejšnji nakup.
5.2.2 Potrditev rezervacije (podrobnosti naročila) se shrani in se lahko pošlje potniku po e-pošti.
5.2.3 Vsak potnik, ki ima veljavno vozovnico, je upravičen do prostega sedeža. Rezervacija posameznih sedežev ni mogoča. Na vseh vozilih se prosto izbira med prostimi sedeži. Potniki z otroki in posamezniki z omejeno gibljivostjo imajo prednost pri izbiri sedežev.
5.3 Spletni nakup vozovnice:
5.3.1 Prikaz izdelkov v spletni trgovini ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč nezavezujoč spletni katalog, ki potencialne potnike nagovarja k temu, da oddajo svoje ponudbe. S klikom na gumb »Rezerviraj« ali »Plačaj« se izvede zavezujoče naročilo blaga, ki je v nakupovalni košarici. Potrditev prejema naročila se izda takoj po oddaji prek samodejnega e-poštnega potrditvenega sporočila. Pogodba o prevozu ne velja za sklenjeno, dokler podjetje TripstAir, ne sprejme naročila z izdajo potrditve sprejema naročila. Ta potrditev sprejema naročila se lahko izda s samodejnim e-poštnim potrditvenim sporočilom ali kasneje.
5.3.2 Zaradi zmožnosti trenutne tehnologije ni mogoče jamčiti, da bo sporočanje podatkov prek interneta brez napak in/ali vedno dostopno. Zlasti zaradi tehničnih značilnosti interneta ni mogoče jamčiti, da bo možnost spletne rezervacije vedno na voljo. Če je sistem zaradi tehničnih težav na voljo znova kasneje, uporabniki niso upravičeni do prihrankov ali znižanih cen vozovnic.

6. Plačilo

6.1 Za plačilo vozovnic se lahko uporabijo različne oblike plačila, odvisno od oblike rezervacije.
Prek spleta: kreditna kartica in paypal. Med izvedbo rezervacije si pridržujemo pravico, da izključimo določene oblike plačila in stranke napotimo k drugim oblikam plačila.
Na vozilu: gotovina
Pri partnerskih agencijah: gotovina, če je na voljo, druge oblike, ki jih podpirajo.
Na avtobusnih postajah: gotovina, če je na voljo, druge oblike, ki jih podpirajo.
6.2. Nakupi s kreditno kartico
6.2.1 Pri nakupih s kreditno kartico se bremenitev strankinega računa izvede po zaključku rezervacije. Pri nakupu s kreditno kartico stranke svoji kreditni organizaciji ob izvedbi rezervacije naročijo, da obvesti podjetje TripstAir Imer Ademi s.p., o imenu in naslovu stranke za primer storniranja knjiženja, s čimer podjetju TripstAir dovolijo uveljavljanje zahtevkov.
6.2.2 Potniki so dolžni plačati bančne stroške, ki nastanejo v primeru storniranja knjiženja, povezanega s plačilom s kreditno kartico. Nastanejo lahko tudi stroški zaradi odpovedi ali spremembe rezervacije.
6.2.3 V primeru neuspešne izterjave s strani podjetja TripstAir, bodo terjatve prenesene v nadaljnjo obdelavo zunanjega ponudnika storitev. Podjetje lahko v ta namen temu zunanjemu ponudniku storitev posreduje vse potrebne osebne podatke dolžnika.
6.2.4 Poravnava, pravica do zadržanja
6.2.4.1 Če stranke zamujajo s kakršnimi koli plačilnimi obveznosti, nemudoma zapadejo vse obstoječe terjatve iz enakega pogodbenega razmerja.
6.4.5 Rezervacijo lahko spremenite tako, da pokličete na ustrezno številko, navedeno pri rezervacijah.

7. Neveljavne vozovnice

Potnik je zaposlenim podjetja TripstAir Imer Ademi s.p., med naključnim pregledom vozovnic z namenom preverjanja veljavnosti vozovnic obvezan pokazati svojo vozovnico in svoj veljavni osebni dokument s fotografijo.
Potniki, za katere je ob preverjanju ugotovljeno, da nimajo veljavne rezervacije, so dolžni navesti svoje osebne podatke in se na zahtevo identificirati.

8. Sprememba in odpoved rezervacije

8.1 Odpoved rezervacije je mogoča z novo rezervacijo druge vozovnice (preklic prek ponovne rezervacije)
ali tako, da se vozovnica ne uporabi in je znesek naknadno vrnjen v skladu s točko 8.5. Voznik avtobusa ne more spremeniti ali odpovedati rezervacije.
8.2 Odpoved ali ponovna rezervacija (na primer sprememba povezave, časa odhoda, datuma potovanja ali imena potnika) je mogoča vse do 8 ur pred načrtovanim časom odhoda samo pri podjetju TripstAir Imer Ademi s.p. Obe strani povratnega potovanja štejeta kot ena rezervacija.
8.3 V primeru odpovedi zaradi ponovne rezervacije se izda tako imenovani brezplačni kupon za vračilo v vrednosti, ki je enaka ceni vozovnice odpovedanega potovanja. Kupon je veljaven 6 mesecev in potniku omogoča, da v tem obdobju rezervira novo potovanje, katerega vrednost je enaka vrednosti kupona. Če je cena nove rezervacije višja od cene odpovedanega potovanja, se plača razlika. Če je cena nižja, se preostali znesek kupona za vračilo ohrani in se lahko uporabi pri naslednji rezervaciji.
8.4 Če se za rezervacijo uporabi kupon za vračilo, se za novo potovanje uporabljajo enaki pogoji odpovedi.
8.5 Če se vozovnica za potovanje ne uporabi se znesek prevoznine na zahtevo vrne skupaj z vozovnico, od česar se odšteje 15 EUR za obdelavo zahteve. Breme dokazovanja, da vozovnica ni bila uporabljena, nosi potnik. Pisna zahteva je lahko neuradna, poslati jo je treba na info@tripstair.com . Znesek povračila za prevoznino bo z odštetjem stroškov obdelave in morebitnih bančnih stroškov nakazan izključno na bančni račun, ki ga stranka navede pri rezervaciji ali, če gre za plačilo s kreditno kartico, nakazan na račun te kreditne kartice.

9. Vozni redi

9.1 Pridržujemo si pravico do ustrezno utemeljenih sprememb odobrenih in objavljenih časov in datumov potovanj, linij in prevoznin, zlasti zaradi izvajanja odločitev licenčnega organa.
9.2 Spremembe voznega reda, ki stopijo v veljavo po sklenitvi pogodbe in za katere prevoznik ni odgovoren (npr. dolgotrajne posledice naravnih nesreč ali dolgotrajna gradbišča) potnikom ne dajejo pravice do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, če tovrstne spremembe zgolj malce odstopajo od prvotno dogovorjenega časa odhoda in prihoda, tj. do največ dveh ur. V primeru bistvenih sprememb voznega reda imajo potniki pravico, da brezplačno odstopijo od pogodbe o prevozu. To lahko storijo tako, da stopijo v stik z nami.
Potniki v tovrstnih primerih še niso smeli začeti potovanja. Vse ostale pravice potnikov ostajajo nespremenjene.

10. Začetek potovanja

10.1 Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.
10.2 Če potniki niso prisotni ob načrtovanem času in na kraju odhoda, se lahko pravica do prevoza za rezervirano potovanje in mesto na vozilu dodeli drugim.
10.3 Če so potniki o utemeljenem odlogu potovanja obveščeni z SMS-sporočilom, e-pošto ali v kakšni drugačni pisni obliki, pravica do prevoza za rezervirano potovanje v primeru odsotnosti potnika poteče ob začetku časa potovanja, navedenega v SMS-u ali e-pošti.

11. Splošne obveznosti potnikov

11.1 Potniki morajo spoštovati navodila voznika in spremljajočega osebja.
11.2 Voznik in spremljajoče osebje lahko potnikom prepove nadaljnjo potovanje, če je očitno, da so potniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Enako velja za potnike, ki iz drugih razlogov ogrožajo varnost drugih potnikov ali občutno poslabšajo dobro počutje slednjih. Zahtevki za nadomestni prevoz so v takšnem primeru neupravičeni.
11.3 Kajenje na avtobusih je prepovedano. Ta prepoved velja tudi za e-cigarete.
11.4 Potniki so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo na avtobusu.
11.5 Prevoznik lahko prekliče pogodbo o prevozu brez odpovednega roka, če se potnik vede na način, ki je tako moteč, da kljub (ustnemu) opozorilu ni več mogoče, da bi prevoznik in/ali preostali potniki nadaljevali s potovanjem. To velja tudi v primeru, da potnik ne upošteva objektivno utemeljenih smernic (npr. varnostnih smernic). V takšnem primeru ima prevoznik pravico, da zadrži prevoznino.
11.6 Vsi potniki so dolžni uporabljati varnostne pasove v skladu z zakonskimi predpisi, če je avtobus z njimi opremljen.

12. Posebne obveznosti potnikov glede mednarodnih povezav

12.1 V primeru mednarodnih linij so potniki osebno odgovorni za spoštovanje vseh predpisov, ki zadevajo potne liste, vizume, tuje valute, carino in varovanje zdravja. Negativne posledice, ki izhajajo iz neupoštevanja teh predpisov nosi potnik, četudi se ti spremenijo po izvedbi rezervacije.
12.2 Če potniki nimajo vseh veljavnih potovalnih dokumentov, obveznosti s strani podjetja prenehajo veljati. Sprememba ali odpoved rezervacije je dovoljena samo pod pogoji, navedenimi v Poglavju »Sprememba in odpoved rezervacije«.
12.3 Potniki se zavežejo, da imajo pri sebi samo blago, ki je v naravi in količini izvzeto iz carinjenja.

13. Otroci in mladoletniki

13.1 Otroci potujejo po znižani prevoznini. To določilo se uporablja za otroke in mladoletnike, ki še niso dopolnili starosti 12 let.
13.2 Glede starosti in spremstva veljajo pogoji, kot so določeni v ustrezni zakonodaji in pravilnikih.

14. Zavrnitev prevoza

14.1 Potnik bo nemudoma obveščen o ustreznih razlogih za zavrnitev prevoza v roku petih delovnih dni po prejemu zahtevka.
Vse posebne želje ali potrebe je treba navesti tekom postoka rezervacije.

15. Prtljaga:

15.1. Količina prtljage, ki je vključena v prevoznino, je omejena na enega kosa ročne prtljage (največ 42 x 30 x 18 cm, do maks. 7 kg),
enega kosa prtljage (maks. 60 x 50 x 27 cm, do maks. 20 kg) na potnika.
15.2 Registracija dodatne prtljage se mora izvesti s klicem na podjetje. Registracija dodatne prtljage je mogoča najprej 48 ur pred začetkom potovanja.
15.3 Potniki so dolžni prtljago označiti s svojim imenom in naslovom, da je mogoče pravilno vračilo prtljage in da se preprečijo napake pri vračanju prtljage.
15.4 Prevoz otroških vozičkov je brezplačen.

16. Pravice potnikov v primeru zamud in odpovedi

16.1 V primeru odpovedi ali zamude bo podjetje TripstAir, ali operater avtobusne postaje potnike z odhodom s postaje z osebjem obvestilo takoj, ko bo to mogoče, in vsaj 30 minut po načrtovanem času odhoda. Da bodo lahko potniki prejeli te informacije, morajo navesti svoje kontaktne podatke (npr. številka mobilnega telefona).
16.2 Če je razumno pričakovati, da bo odhod načrtovanega potovanja odpovedan lahko potniki storijo naslednje: (a) takoj, ko bo mogoče nadaljujejo svoje potovanje po drugi liniji, ki vodi do destinacije, ki je navedena v pogodbi o prevozu; (b) zahtevajo vračilo prevoznine. Vračilo se izvede v obliki denarja v roku 14 dneh po prejemu zahtevka za vračilo; potnikom se lahko ponudi zgornja možnost (a) ali (b).
16.3 Če se vozilo med potovanjem pokvari, bo podjetje TripstAir Imer Ademi s.p., potnikom ponudilo nadaljnji prevoz z nadomestnim vozilom do primerne čakalne točke, od koder je mogoče nadaljevati potovanje.

17. Splošni pogoji prevoza

Poleg teh »Posebnih pogojev prevoza« se v trenutni različici uporabljajo zakonska odredbe v zvezi s Splošnimi pogoji prevoza.